Informacje

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Uchwał‚a w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rokUchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
Uchwał‚a w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rokUchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
Uchwał‚a w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rokUchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
Formularze od 1 lipca 2019r.
Osoby prawne

Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów DN-1Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów DN-1
Deklaracja na podatek od nieruchomościDN-1 (1) Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek od nieruchomościZDN-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Deklaracja na podatek od nieruchomościZDN-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Osoby fizyczne
Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów IN-1Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów IN-1
Informacja w sprawie podatku od nieruchomościIN-1 (1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych    Informacja w sprawie podatku od nieruchomościIN-1 (1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - druk częściowo interaktywny
Informacja w sprawie podatku od nieruchomościZIN-1 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Informacja w sprawie podatku od nieruchomościZIN-2 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Informacja w sprawie podatku od nieruchomościZIN-3 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

 

PODATEK ROLNY
MO 2020 982Stawka podatku rolnego na 2021 rok: dla gospodarstw rolnych - 146,375 zł/ha przeliczeniowy, dla pozostałych użytków rolnych - 292,75 zł/ha
MO 2019 1017Stawka podatku rolnego na 2020 rok: dla gospodarstw rolnych - 146,15 zł/ha przeliczeniowy, dla pozostałych użytków rolnych - 292,30 zł/ha
MO 2018 1004Stawka podatku rolnego na 2019 rok: dla gospodarstw rolnych - 135,90 zł/ha przeliczeniowy, dla pozostałych użytków rolnych - 271,80 zł/ha
Formularze od 1 lipca 2019r.
Osoby prawne

Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów DR-1Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów DR-1
Deklaracja na podatek rolnyDR-1 (1) Deklaracja na podatek rolny
Deklaracja na podatek rolnyZDR-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Deklaracja na podatek rolnyZDR-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Osoby fizyczne
Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów IR-1Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów IR-1
Informacja o gruntachIR-1 (1) Informacja o gruntach     Informacja o gruntachIR-1 (1) Informacja o gruntach- druk częściowo interaktywny
Informacja o gruntachZIR-1 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Informacja o gruntachZIR-2 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Informacja o gruntachZIR-3 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

 

PODATEK LEŚNY
MP 2020 983Stawka podatku leśnego na 2021 rok - 43,3048 zł/ha
MP 2019 1018Stawka podatku leśnego na 2020 rok - 42,7328 zł/ha
MP 2018 1005Stawka podatku leśnego na 2019 rok - 42,2356 zł/ha
Formularze od 1 lipca 2019r.
Osoby prawne

Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów DL-1Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów DL-1
Deklaracja na podatek leśnyDL-1 (1) Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek leśnyZDL-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Deklaracja na podatek leśnyZDL-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Osoby fizyczne
Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów IL-1Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów IL-1
Informacja o lasachIL-1 (1) Informacja o lasach     Informacja o lasachIL-1 (1) Informacja o lasach - druk częściowo interaktywny
Informacja o lasachZIL-1 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Informacja o lasachZIL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Informacja o lasachZIL-3 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2021 rokUchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rokUchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rokUchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
Formularze
Deklaracja na podatek od środków transportowych (od 01.01.2019)Deklaracja na podatek od środków transportowych (od 01.01.2019)
Załącznik DT-1A (od 01.01.2019)Załącznik DT-1A (od 01.01.2019)

 

PRZYDATNE
Pełnomocnictwa
UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowejUPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
OPL-1P Zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowejOPL-1P Zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
PPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeńPPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeń
OPD-1 Zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeńOPD-1 Zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
PPS-1 Pełnomocnictwo szczególnePPS-1 Pełnomocnictwo szczególne (we wskazanej sprawie podatkowej)
OPS-1 Zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnegoOPS-1 Zawiadomienia o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 

 

Archiwum - formularze przed 1 lipca 2019r.